Garancia

Hozzászólások lezárva

Jótállás (garancia)

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, az azt „garantálja”, hogy a jótállás időtartama alatt a szolgáltatása hibátlan lesz. Jótállás terheli a vállalkozót, függetlenül attól, hogy felelős-e a dolog, szolgáltatás hibájáért (pl. tudott vagy nem tudott róla), ezért is minősül objektív jogkövetkezménynek. A jótállási kötelezettség csak a felek szerződésben rögzített megállapodása vagy a vállalkozó egyoldalú jótállási nyilatkozata alapján (akár a jótállási jegy átadásával is) keletkezhet. A felek által létrehozott jótállási kötelezettségen túl jogszabály is előírhat ilyen kötelezettséget. A témánkhoz kapcsolódó jogszabály az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet, amely az alábbi szolgáltatásokra írja elő a jótállást:

1. háztartási gépek és készülékek javítása,
2. audiovizuális, foto-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása,

A fenti javítások, karbantartások esetében is csak akkor van kötelező jótállás, ha fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésről van szó, és a vállalkozói díj a húszezer forintot meghaladja (ÁFA és anyagköltség is beleszámít ebbe az összegbe). A javító-karbantartó szolgáltatások jótállási időtartama hat hónap, és ezen a határidőn túl a megrendelő jótállási igényt nem érvényesíthet, akkor sem, ha csak később derült ki a hiba. Ha a hiba a jótállási időn túl merült fel, a megrendelő kellékszavatossági igényt vagy kártérítési igényt érvényesíthet a vállalkozóval szemben (ezek határidőin belül). A vállalkozónak azért jelent nagyobb terhet a jótállás, mint a kellékszavatosság, mert a jótállási időtartamon belül a vállalkozónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Sok esetben nem lehet megállapítani, hogy a hiba oka ténylegesen mikor keletkezett, és ilyenkor (a bizonyítatlanság miatt) akkor is a vállalkozó viseli a költségeket és a felelősséget, ha nem lehet igazolni, hogy hibásan teljesített volna. A megrendelőnek egy peres eljárásban csak azt kell bizonyítania, hogy a jótállási kötelezettség terheli a vállalkozót, és hogy a hiba fennáll. Fontos, hogy a jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha azt bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

LCD - LED - PLAZMA TV SZERVIZ - HÍVJON MOST : (1) 282 2624 vagy (20) 946 1364
LCD - LED - PLAZMA TV SZERVIZ - HÍVJON MOST : (1) 282 2624 vagy (20) 919 1843